site hit counter
آرشیو مطالب

بررسی اپ ها

اپ استور در ۲۴ ساعت گذشته؛ رایگان شده‌ها، تخفیف خورده‌ها و … [۲۰ دی]

در این پست برنامه و بازی های رایگان شده، تخفیف خورده و جدید اپ استور که دارای اهمیت هستند، قرار داده می‌شود. برنامه و بازی‌های مختلفی به مناسبت‌ها و دلایل مختلفی رایگان می‌شوند و یا تخفیف‌هایی را شامل می‌شوند، البته تقریباً تمام این…
ادامه مطلب ...

اپ استور در ۲۴ ساعت گذشته؛ رایگان شده‌ها، تخفیف خورده‌ها و … [۱۷ دی]

در این پست برنامه و بازی های رایگان شده، تخفیف خورده و جدید اپ استور که دارای اهمیت هستند، قرار داده می‌شود. برنامه و بازی‌های مختلفی به مناسبت‌ها و دلایل مختلفی رایگان می‌شوند و یا تخفیف‌هایی را شامل می‌شوند، البته تقریباً تمام این…
ادامه مطلب ...

اپ استور در ۲۴ ساعت گذشته؛ رایگان شده‌ها، تخفیف خورده‌ها و … [۹ دی]

در این پست برنامه و بازی های رایگان شده، تخفیف خورده و جدید اپ استور که دارای اهمیت هستند، قرار داده می‌شود. برنامه و بازی‌های مختلفی به مناسبت‌ها و دلایل مختلفی رایگان می‌شوند و یا تخفیف‌هایی را شامل می‌شوند، البته تقریباً تمام این…
ادامه مطلب ...

اپ استور در ۲۴ ساعت گذشته؛ رایگان شده‌ها، تخفیف خورده‌ها و … [۸ دی]

در این پست برنامه و بازی های رایگان شده، تخفیف خورده و جدید اپ استور که دارای اهمیت هستند، قرار داده می‌شود. برنامه و بازی‌های مختلفی به مناسبت‌ها و دلایل مختلفی رایگان می‌شوند و یا تخفیف‌هایی را شامل می‌شوند، البته تقریباً تمام این…
ادامه مطلب ...

۸ نرم افزار فوق‌العاده طراحی و نقاشی برای اپل پنسل در آیپد پرو

اگر چه هیچ ابزار دیجیتالی نمی‌تواند یک جایگزین کامل برای کاغذ و بوم نقاشی یک هنرمند باشد، اما آیپد پرو در زمنیه دیجیتال بسیار گزینه مناسبی است. صفحه نمایش بزرگ این تبلت مرحله جدیدی را برای هنر رقم زده است و اینگونه دستگاه‌ها را از یک ابزار…
ادامه مطلب ...

اپ استور در ۲۴ ساعت گذشته؛ رایگان شده‌ها، تخفیف خورده‌ها و … [۶ دی]

در این پست برنامه و بازی های رایگان شده، تخفیف خورده و جدید اپ استور که دارای اهمیت هستند، قرار داده می‌شود. برنامه و بازی‌های مختلفی به مناسبت‌ها و دلایل مختلفی رایگان می‌شوند و یا تخفیف‌هایی را شامل می‌شوند، البته تقریباً تمام این…
ادامه مطلب ...

اپ استور در ۲۴ ساعت گذشته؛ رایگان شده‌ها، تخفیف خورده‌ها و … [۵ دی]

در این پست برنامه و بازی های رایگان شده، تخفیف خورده و جدید اپ استور که دارای اهمیت هستند، قرار داده می‌شود. برنامه و بازی‌های مختلفی به مناسبت‌ها و دلایل مختلفی رایگان می‌شوند و یا تخفیف‌هایی را شامل می‌شوند، البته تقریباً تمام این…
ادامه مطلب ...

اپ استور در ۲۴ ساعت گذشته؛ رایگان شده‌ها، تخفیف خورده‌ها و … [۴ دی]

در این پست برنامه و بازی های رایگان شده، تخفیف خورده و جدید اپ استور که دارای اهمیت هستند، قرار داده می‌شود. برنامه و بازی‌های مختلفی به مناسبت‌ها و دلایل مختلفی رایگان می‌شوند و یا تخفیف‌هایی را شامل می‌شوند، البته تقریباً تمام این…
ادامه مطلب ...

اپ استور در ۲۴ ساعت گذشته؛ رایگان شده‌ها، تخفیف خورده‌ها و … [۲ دی]

در این پست برنامه و بازی های رایگان شده، تخفیف خورده و جدید اپ استور که دارای اهمیت هستند، قرار داده می‌شود. برنامه و بازی‌های مختلفی به مناسبت‌ها و دلایل مختلفی رایگان می‌شوند و یا تخفیف‌هایی را شامل می‌شوند، البته تقریباً تمام این…
ادامه مطلب ...

اپ استور در ۲۴ ساعت گذشته؛ رایگان شده‌ها، تخفیف خورده‌ها و … [۳۰ آذر]

در این پست برنامه و بازی های رایگان شده، تخفیف خورده و جدید اپ استور که دارای اهمیت هستند، قرار داده می‌شود. برنامه و بازی‌های مختلفی به مناسبت‌ها و دلایل مختلفی رایگان می‌شوند و یا تخفیف‌هایی را شامل می‌شوند، البته تقریباً تمام این…
ادامه مطلب ...

اپ استور در ۲۴ ساعت گذشته؛ رایگان شده‌ها، تخفیف خورده‌ها و … [۲۹ آذر]

در این پست برنامه و بازی های رایگان شده، تخفیف خورده و جدید اپ استور که دارای اهمیت هستند، قرار داده می‌شود. برنامه و بازی‌های مختلفی به مناسبت‌ها و دلایل مختلفی رایگان می‌شوند و یا تخفیف‌هایی را شامل می‌شوند، البته تقریباً تمام این…
ادامه مطلب ...

اپ استور در ۲۴ ساعت گذشته؛ رایگان شده‌ها، تخفیف خورده‌ها و … [۲۸ آذر]

در این پست برنامه و بازی های رایگان شده، تخفیف خورده و جدید اپ استور که دارای اهمیت هستند، قرار داده می‌شود. برنامه و بازی‌های مختلفی به مناسبت‌ها و دلایل مختلفی رایگان می‌شوند و یا تخفیف‌هایی را شامل می‌شوند، البته تقریباً تمام این…
ادامه مطلب ...

اپ استور در ۲۴ ساعت گذشته؛ رایگان شده‌ها، تخفیف خورده‌ها و … [۲۷ آذر]

در این پست برنامه و بازی های رایگان شده، تخفیف خورده و جدید اپ استور که دارای اهمیت هستند، قرار داده می‌شود. برنامه و بازی‌های مختلفی به مناسبت‌ها و دلایل مختلفی رایگان می‌شوند و یا تخفیف‌هایی را شامل می‌شوند، البته تقریباً تمام این…
ادامه مطلب ...

اپ استور در ۲۴ ساعت گذشته؛ رایگان شده‌ها، تخفیف خورده‌ها و … [۲۵ آذر]

در این پست برنامه و بازی های رایگان شده، تخفیف خورده، آپدیت شده و جدید اپ استور که دارای اهمیت هستند، قرار داده می‌شود. برنامه و بازی‌های مختلفی به مناسبت‌ها و دلایل مختلفی رایگان می‌شوند و یا تخفیف‌هایی را شامل می‌شوند، البته تقریباً تمام…
ادامه مطلب ...

اپ استور در ۲۴ ساعت گذشته؛ رایگان شده‌ها، تخفیف خورده‌ها و … [۲۲ آذر]

در این پست برنامه و بازی های رایگان شده، تخفیف خورده، آپدیت شده و جدید اپ استور که دارای اهمیت هستند، قرار داده می‌شود. برنامه و بازی‌های مختلفی به مناسبت‌ها و دلایل مختلفی رایگان می‌شوند و یا تخفیف‌هایی را شامل می‌شوند، البته تقریباً تمام…
ادامه مطلب ...