دانلود تمام فریمور های iOS آیپد – Firmware iPad

ipadios
نسخه های فریمور iOS آیفون یکی از مهم ترین های هر کاربری می باشد . شما به کمک فریمور های آیفون می توانید آیفون خودتان را ریستور و آپدیت کنید .

ریستور و آپدیت چیست ؟ و چگونه باید اینکار را انجام داد ؟

آیا می توانم به هر ورژنی که بخواهم ریستور و آپدیت کنم ؟

  • خیر ،‌ چند سالی هست که اپل فقط اجازه می دهد به آخرین نسخه iOS مربوط به دیوایس خودتان ریستور کنید و اصلا به نسخه های پایین تر امکان پذیر نیست .

 

دانلود آخرین نسخه  iOS رسمی عمومی  آیپد منتشر شده از طرف اپل :

iOS 7.1.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPad 2 New): iPad2,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPad Mini GSM): iPad2,6_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPad Mini CDMA): iPad2,7_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPad Air Cellular): iPad4,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPad Air China): iPad4,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPad Mini 2 China): iPad4,6_7.1.1_11D201_Restore.ipsw

 

دانلود آخرین نسخه آزمایشی منتشرشده‌ی iOS از سوی اپل برای آیپد (بتای چهارم آی‌اواس ۸):

آیپد ایر – A1474

آیپد ایر – A1475

آیپد ایر – A1476

آیپد مینی – A1432

آیپد مینی – A1454

آیپد مینی – A1455

آیپد ۴ – A1458

آیپد ۴ – A1459

آیپد ۴ – A1460

آیپد مینی – A1489

آیپد مینی – A1490

آیپد مینی – A1491

آیپد ۳ – مدل وای‌فای

آیپد ۳ – مدل سلولار شرکت At&t

آیپد ۳ – مدل سلولار شرکت Verizon

آیپد ۲ – مدل وای‌فای

آیپد ۲ – مدل Rev A

آیپد ۲ – GSM

آیپد ۲ – CDMA

 

لینک مستقیم تمامی نسخه های iOS آیپد در تمامی ورژن ها با لینک مستقیم اپل :

۳٫۲٫۰: iPad1,1_3.2_7B367_Restore.ipsw
۳٫۲٫۱: iPad1,1_3.2.1_7B405_Restore.ipsw
۳٫۲٫۲: iPad1,1_3.2.2_7B500_Restore.ipsw
۴٫۲٫۱: iPad1,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
۴٫۳٫۰ (iPad 1): iPad1,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
۴٫۳٫۰ (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3_8F191_Restore.ipsw
۴٫۳٫۰ (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3_8F191_Restore.ipsw
۴٫۳٫۰ (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3_8F191_Restore.ipsw
۴٫۳٫۱ (iPad 1): iPad1,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
۴٫۳٫۱ (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
۴٫۳٫۱ (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
۴٫۳٫۱ (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
۴٫۳٫۲ (iPad 1): iPad1,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
۴٫۳٫۲ (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
۴٫۳٫۲ (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
۴٫۳٫۲ (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.2_8H8_Restore.ipsw
۴٫۳٫۳ (iPad 1): iPad1,1_4.3.3_8J3_Restore.ipsw
۴٫۳٫۳ (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
۴٫۳٫۳ (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
۴٫۳٫۳ (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
۴٫۳٫۴ (iPad 1): iPad1,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
۴٫۳٫۴ (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
۴٫۳٫۴ (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
۴٫۳٫۴ (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
۴٫۳٫۵ (iPad 1): iPad1,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
۴٫۳٫۵ (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
۴٫۳٫۵ (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
۴٫۳٫۵ (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
۵٫۰ (iPad 1): iPad1,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
۵٫۰ (iPad 2 Wi-Fi): Pad2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
۵٫۰ (iPad 2 GSM): iPad2,2_5.0_9A334_Restore.ipsw
۵٫۰ (iPad 2 CDMA): iPad2,3_5.0_9A334_Restore.ipsw
۵٫۰٫۱ (iPad 1): iPad1,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
۵٫۰٫۱ (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
۵٫۰٫۱ (iPad 2 GSM): iPad2,2_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
۵٫۰٫۱ (iPad 2 CDMA): iPad2,3_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
۵٫۱٫۰ (iPad 1): iPad1,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
۵٫۱٫۰ (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
۵٫۱٫۰ (iPad 2 GSM): iPad2,2_5.1_9B176_Restore.ipsw
۵٫۱٫۰ (iPad 2 CDMA): iPad2,3_5.1_9B176_Restore.ipsw
۵٫۱٫۰ (iPad 2 Unknown): iPad2,4_5.1_9B176_Restore.ipsw
۵٫۱٫۰ (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
۵٫۱٫۰ (iPad 3 CDMA): iPad3,2_5.1_9B176_Restore.ipsw
۵٫۱٫۰ (iPad 3 GSM): iPad3,3_5.1_9B176_Restore.ipsw
۵٫۱٫۱ (iPad 1): iPad1,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
۵٫۱٫۱ (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
۵٫۱٫۱ (iPad 2 GSM): iPad2,2_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
۵٫۱٫۱ (iPad 2 CDMA): iPad2,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
۵٫۱٫۱ (iPad 2 New): iPad2,4_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
۵٫۱٫۱ (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
۵٫۱٫۱ (iPad 3 CDMA): iPad3,2_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
۵٫۱٫۱ (iPad 3 GSM): iPad3,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
۶٫۰٫۰ (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
۶٫۰٫۰ (iPad 2 GSM): iPad2,2_6.0_10A403_Restore.ipsw
۶٫۰٫۰ (iPad 2 CDMA): iPad2,3_6.0_10A403_Restore.ipsw
۶٫۰٫۰ (iPad 2 New): iPad2,4_6.0_10A403_Restore.ipsw
۶٫۰٫۰ (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
۶٫۰٫۰ (iPad 3 CDMA): iPad3,2_6.0_10A403_Restore.ipsw
۶٫۰٫۰ (iPad 3 GSM): iPad3,3_6.0_10A403_Restore.ipsw
۶٫۰٫۱ (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
۶٫۰٫۱ (iPad 2 GSM): iPad2,2_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
۶٫۰٫۱ (iPad 2 CDMA): iPad2,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
۶٫۰٫۱ (iPad 2 New): iPad2,4_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
۶٫۰٫۱ (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
۶٫۰٫۱ (iPad 3 CDMA): iPad3,2_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
۶٫۰٫۱ (iPad 3 GSM): iPad3,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
۶٫۰٫۱ (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
۶٫۰٫۱ (iPad mini Wi-Fi): iPad2,5_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
۶٫۰٫۲ (iPad mini Wi-Fi): iPad2,5_6.0.2_10A550_Restore.ipsw
۶٫۰٫۲ (iPad mini GSM): iPad2,6_6.0.2_10A8500_Restore.ipsw
۶٫۰٫۲ (iPad mini CDMA): iPad2,7_6.0.2_10A8500_Restore.ipsw
۶٫۱ (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_6.1_10B141_Restore.ipsw
۶٫۱ (iPad 2 GSM): iPad2,2_6.1_10B141_Restore.ipsw
۶٫۱ (iPad 2 CDMA): iPad2,3_6.1_10B141_Restore.ipsw
۶٫۱ (iPad 2 New): iPad2,4_6.1_10B141_Restore.ipsw
۶٫۱ (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_6.1_10B141_Restore.ipsw
۶٫۱ (iPad 3 CDMA): iPad3,2_6.1_10B141_Restore.ipsw
۶٫۱ (iPad 3 GSM): iPad3,3_6.1_10B141_Restore.ipsw
۶٫۱ (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_6.1_10B141_Restore.ipsw
۶٫۱ (iPad 4 GSM): iPad3,5_6.1_10B141_Restore.ipsw
۶٫۱ (iPad 4 CDMA): iPad3,6_6.1_10B141_Restore.ipsw 
۶٫۱ (iPad mini Wi-Fi): iPad2,5_6.1_10B141_Restore.ipsw
۶٫۱ (iPad mini GSM): iPad2,6_6.1_10B141_Restore.ipsw 
۶٫۱ (iPad mini CDMA): iPad2,7_6.1_10B141_Restore.ipsw
۶٫۱٫۲ (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
۶٫۱٫۲ (iPad 2 GSM): iPad2,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
۶٫۱٫۲ (iPad 2 CDMA): iPad2,3_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
۶٫۱٫۲ (iPad 2 New): iPad2,4_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
۶٫۱٫۲ (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
۶٫۱٫۲ (iPad 3 CDMA): iPad3,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
۶٫۱٫۲ (iPad 3 GSM): iPad3,3_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
۶٫۱٫۲ (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
۶٫۱٫۲ (iPad 4 GSM): iPad3,5_6.1.2_10B147_Restore.ipsw
۶٫۱٫۲ (iPad 4 CDMA): iPad3,6_6.1.2_10B147_Restore.ipsw
۶٫۱٫۲ (iPad mini Wi-Fi): iPad2,5_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
۶٫۱٫۲ (iPad mini GSM): iPad2,6_6.1.2_10B147_Restore.ipsw
۶٫۱٫۲ (iPad mini CDMA): iPad2,7_6.1.2_10B147_Restore.ipsw
۶٫۱٫۳ (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۶٫۱٫۳ (iPad 2 GSM): iPad2,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۶٫۱٫۳ (iPad 2 CDMA): iPad2,3_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۶٫۱٫۳ (iPad 2 New): iPad2,4_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۶٫۱٫۳ (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۶٫۱٫۳ (iPad 3 CDMA): iPad3,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۶٫۱٫۳ (iPad 3 GSM): iPad3,3_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۶٫۱٫۳ (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۶٫۱٫۳ (iPad 4 GSM): iPad3,5_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۶٫۱٫۳ (iPad 4 CDMA): iPad3,6_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۶٫۱٫۳ (iPad mini Wi-Fi): iPad2,5_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۶٫۱٫۳ (iPad mini GSM): iPad2,6_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۶٫۱٫۳ (iPad mini CDMA): iPad2,7_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۷٫۰ (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
۷٫۰ (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.0_11A465_Restore.ipsw
۷٫۰ (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.0_11A465_Restore.ipsw
۷٫۰ (iPad 2 New): iPad2,4_7.0_11A465_Restore.ipsw
۷٫۰ (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
۷٫۰ (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.0_11A465_Restore.ipsw
۷٫۰ (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.0_11A465_Restore.ipsw
۷٫۰ (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.0_11A465_Restore.ipsw
۷٫۰ (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.0_11A465_Restore.ipsw
۷٫۰ (iPad 4 CDMA): iPad3,6_7.0_11A465_Restore.ipsw
۷٫۰ (iPad mini Wi-Fi): iPad2,5_7.0_11A465_Restore.ipsw
۷٫۰ (iPad mini GSM): iPad2,6_7.0_11A465_Restore.ipsw
۷٫۰ (iPad mini CDMA): iPad2,7_7.0_11A465_Restore.ipsw
۷٫۰٫۲ (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷٫۰٫۲ (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷٫۰٫۲ (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷٫۰٫۲ (iPad 2 New): iPad2,4_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷٫۰٫۲ (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷٫۰٫۲ (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷٫۰٫۲ (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷٫۰٫۲ (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷٫۰٫۲ (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷٫۰٫۲ (iPad 4 CDMA): iPad3,6_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷٫۰٫۲ (iPad mini Wi-Fi): iPad2,5_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷٫۰٫۲ (iPad mini GSM): iPad2,6_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷٫۰٫۲ (iPad mini CDMA): iPad2,7_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷٫۰٫۳ (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷٫۰٫۳ (iPad Air Cellular): iPad4,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷٫۰٫۳ (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷٫۰٫۳ (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷٫۰٫۴ (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷٫۰٫۴ (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷٫۰٫۴ (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷٫۰٫۴ (iPad 2 New): iPad2,4_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷٫۰٫۴ (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷٫۰٫۴ (iPad Mini GSM): iPad2,6_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷٫۰٫۴ (iPad Mini CDMA): iPad2,7_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷٫۰٫۴ (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷٫۰٫۴ (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷٫۰٫۴ (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷٫۰٫۴ (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷٫۰٫۴ (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷٫۰٫۴ (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷٫۰٫۴ (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷٫۰٫۴ (iPad Air Cellular): iPad4,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷٫۰٫۴ (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷٫۰٫۴ (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷٫۰٫۶ (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷٫۰٫۶ (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷٫۰٫۶ (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷٫۰٫۶ (iPad 2 New): iPad2,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷٫۰٫۶ (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷٫۰٫۶ (iPad Mini GSM): iPad2,6_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷٫۰٫۶ (iPad Mini CDMA): iPad2,7_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷٫۰٫۶ (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷٫۰٫۶ (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷٫۰٫۶ (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷٫۰٫۶ (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷٫۰٫۶ (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷٫۰٫۶ (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷٫۰٫۶ (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷٫۰٫۶ (iPad Air Cellular): iPad4,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷٫۰٫۶ (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷٫۰٫۶ (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱ (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱ (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱ (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱ (iPad 2 New): iPad2,4_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱ (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱ (iPad Mini GSM): iPad2,6_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱ (iPad Mini CDMA): iPad2,7_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱ (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱ (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱ (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱ (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱ (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱ (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱ (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱ (iPad Air Cellular): iPad4,2_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱ (iPad Air Unknown): iPad4,3_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱ (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱ (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱ (iPad Mini 2 Unknown): iPad4,6_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPad 2 New): iPad2,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPad Mini GSM): iPad2,6_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPad Mini CDMA): iPad2,7_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPad Air Cellular): iPad4,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPad Air China): iPad4,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPad Mini 2 China): iPad4,6_7.1.1_11D201_Restore.ipsw