او اس ایکس مک | OS X

گفتگو بحث ٫ سوال و راهنمایی در مورد نسخه های مک OS X در این تاپیک قرار میگیرد .

  • مک OS X El Capitan (10.11)
   تمام سوال ها ٫ بحث و راهنمایی در مورد نسخه OS X El Capitan (10.11) مک در این انجمن مطرح می شود .
  • 0 تاپیک
   0 پست ها
  • بدون موضوع

  • نسخه macOS Sierra (10.12)
   تمام سوال های ٫ بحث و راهنمایی در مورد نسخه macOS Sierra (10.12) مک در این انجمن  مطرح می شود .
  • 0 تاپیک
   0 پست ها
  • بدون موضوع