دانلود تمام فریمور های iOS آیپاد – Firmware iPod

ipodios

نسخه های فریمور iOS آیفون یکی از مهم ترین های هر کاربری می باشد . شما به کمک فریمور های آیفون می توانید آیفون خودتان را ریستور و آپدیت کنید .

ریستور و آپدیت چیست ؟ و چگونه باید اینکار را انجام داد ؟

آیا می توانم به هر ورژنی که بخواهم ریستور و آپدیت کنم ؟

  • خیر ،‌ چند سالی هست که اپل فقط اجازه می دهد به آخرین نسخه iOS مربوط به دیوایس خودتان ریستور کنید و اصلا به نسخه های پایین تر امکان پذیر نیست .

دانلود آخرین نسخه  iOS رسمی عمومی  آیپاد منتشر شده از طرف اپل :  

۶٫۱٫۶ (iPod touch 4G): iPod4,1_6.1.6_10B500_Restore.ipsw
۷٫۱٫۱ (iPod touch 5G): iPod5,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw

 

دانلود آخرین نسخه آزمایشی منتشرشده‌ی iOS از سوی اپل برای آیپاد (بتای چهارم آی‌اواس ۸):

آیپاد تاچ نسل پنجم

 

لینک مستقیم تمامی نسخه های iOS آیپاد در تمامی ورژن ها با لینک مستقیم اپل : 

۱٫۱: (iPod Touch 1G): iPod1,1_1.1_3A101a_Restore.ipsw
۱٫۱٫۱: (iPod Touch 1G): iPod1,1_1.1.1_3A110a_Restore.ipsw
۱٫۱٫۲: (iPod Touch 1G): iPod1,1_1.1.2_3B48b_Restore.ipsw
۱٫۱٫۳: (iPod Touch 1G): iPod1,1_1.1.3_4A93_Restore.ipsw
۱٫۱٫۴: (iPod Touch 1G): iPod1,1_1.1.4_4A102_Restore.ipsw
۱٫۱٫۵: (iPod Touch 1G): iPod1,1_1.1.5_4B1_Restore.ipsw
۲٫۰٫۰: (iPod Touch 1G): iPod1,1_2.0_5A347_Restore.ipsw
۲٫۰٫۱: (iPod Touch 1G): iPod1,1_2.0.1_5B108_Restore.ipsw
۲٫۲٫۰ (iPod Touch ۱G): iPod1,1_2.2_5G77_Restore.ipsw
۲٫۲٫۰ (iPod Touch ۲G): iPod2,1_2.2_5G77a_Restore.ipsw
۲٫۲٫۱ (iPod Touch ۲G): iPod2,1_2.2.1_5H11a_Restore.ipsw
۳٫۱٫۲ (iPod Touch ۳G): iPod3,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
۳٫۱٫۳ (iPod Touch ۳G): iPod3,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
۴٫۰٫۰ (iPod Touch ۲G): iPod2,1_4.0_8A293_Restore.ipsw
۴٫۰٫۰ (iPod Touch ۳G): iPod3,1_4.0_8A293_Restore.ipsw
۴٫۰٫۲ (iPod Touch ۲G): iPod2,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
۴٫۰٫۲ (iPod Touch ۳G): iPod3,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
۴٫۱٫۰ (iPod Touch ۲G): iPod2,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
۴٫۱٫۰ (iPod Touch ۳G): iPod3,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
۴٫۱٫۰ (iPod Touch ۴G): iPod4,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
۴٫۲٫۱ (iPod Touch ۲G): iPod2,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
۴٫۲٫۱ (iPod Touch ۳G): iPod3,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
۴٫۲٫۱ (iPod Touch ۴G): iPod4,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
۴٫۳٫۰ (iPod Touch ۳G): iPod3,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
۴٫۳٫۰ (iPod Touch ۴G): iPod4,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
۴٫۳٫۱ (iPod Touch ۳G): iPod3,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
۴٫۳٫۱ (iPod Touch ۴G): iPod4,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
۴٫۳٫۲ (iPod Touch ۳G): iPod3,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
۴٫۳٫۲ (iPod Touch ۴G): iPod4,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
۴٫۳٫۳ (iPod Touch ۳G): iPod3,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
۴٫۳٫۳ (iPod Touch ۴G): iPod4,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
۴٫۳٫۴ (iPod Touch ۳G): iPod3,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
۴٫۳٫۴ (iPod Touch ۴G): iPod4,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
۴٫۳٫۵ (iPod Touch ۳G): iPod3,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
۴٫۳٫۵ (iPod Touch ۴G): iPod4,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
۵٫۰ (iPod Touch ۳G): iPod3,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
۵٫۰ (iPod Touch ۴G): iPod4,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
۵٫۰٫۱ (iPod Touch ۳G): iPod3,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
۵٫۰٫۱ (iPod Touch ۴G): iPod4,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
۵٫۱٫۰ (iPod Touch ۳G): iPod3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
۵٫۱٫۰ (iPod Touch ۴G): iPod4,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
۵٫۱٫۱ (iPod Touch ۳G): iPod3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
۵٫۱٫۱ (iPod Touch ۴G): iPod4,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
۶٫۰٫۰ (iPod Touch 4G): iPod4,1_6.0_10A403_Restore.ipsw 
۶٫۰٫۰ (iPod Touch 5G): iPod5,1_6.0_10A406_Restore.ipsw
۶٫۰٫۱ (iPod Touch 4G): iPod4,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
۶٫۰٫۱ (iPod Touch 5G): iPod5,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
۶٫۱ (iPod Touch 4G): iPod4,1_6.1_10B144_Restore.ipsw
۶٫۱ (iPod Touch 5G): iPod5,1_6.1_10B141_Restore.ipsw
۶٫۱٫۲ (iPod Touch 4G): iPod4,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
۶٫۱٫۲ (iPod Touch 5G): iPod5,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
۶٫۱٫۳ (iPod Touch 4G): iPod4,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۶٫۱٫۳ (iPod Touch 5G): iPod5,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۷٫۰ (iPod Touch 5G): iPod5,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
۷٫۰٫۲ (iPod Touch 5G): iPod5,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷٫۰٫۳ (iPod touch 5G): iPod5,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۶٫۱٫۵ (iPod touch 4G): iPod4,1_6.1.5_10B400_Restore.ipsw
۷٫۰٫۴ (iPod touch 5G): iPod5,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۶٫۱٫۶ (iPod touch 4G): iPod4,1_6.1.6_10B500_Restore.ipsw
۷٫۰٫۶ (iPod touch 5G): iPod5,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷٫۱٫۰ (iPod touch 5G): iPod5,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
۷٫۱٫۱ (iPod touch 5G): iPod5,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw