دانلود تمام فریمور های iOS آیفون – Firmware iPhone

iosdliphone

 

نسخه های فریمور iOS آیفون یکی از مهم ترین های هر کاربری می باشد . شما به کمک فریمور های آیفون می توانید آیفون خودتان را ریستور و آپدیت کنید .

ریستور و آپدیت چیست ؟ و چگونه باید اینکار را انجام داد ؟

آیا می توانم به هر ورژنی که بخواهم ریستور و آپدیت کنم ؟

  • خیر ،‌ چند سالی هست که اپل فقط اجازه می دهد به آخرین نسخه iOS مربوط به دیوایس خودتان ریستور کنید و اصلا به نسخه های پایین تر امکان پذیر نیست .

 

دانلود آخرین نسخه  iOS رسمی عمومی آیفون منتشر شده از طرف اپل:  

iOS 7.1.1 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPhone ۴ ۸GB): iPhone3,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPhone ۴ CDMA): iPhone3,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPhone ۴S): iPhone4,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPhone ۵ GSM): iPhone5,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPhone ۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPhone ۵c GSM): iPhone5,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPhone ۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPhone ۵s GSM): iPhone6,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPhone ۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw

 

دانلود آخرین نسخه آزمایشی منتشرشده‌ی iOS از سوی اپل برای آیفون (بتای چهارم آی‌اواس ۸):

آیفون ۵اس – A1453 – A1533

آیفون ۵اس – A1457 – A1518 – A1530

آیفون ۵سی – A1456 – A1532

آیفون ۵سی – A1507 – A1516 – A1526 – A1529

آیفون ۵ – A1428

آیفون ۵ – A1429

آیفون ۴اس

 

لینک مستقیم تمامی نسخه های iOS آیفون در تمامی ورژن ها با لینک مستقیم اپل : 

۱٫۰٫۰ (iPhone 2G): iPhone1,1_1.0_1A543a_Restore.ipsw
۱٫۰٫۱ (iPhone 2G): iPhone1,1_1.0.1_1C25_Restore.ipsw
۱٫۰٫۲ (iPhone 2G): iPhone1,1_1.0.2_1C28_Restore.ipsw
۱٫۱٫۱ (iPhone 2G): iPhone1,1_1.1.1_3A109a_Restore.ipsw
۱٫۱٫۲ (iPhone 2G): iPhone1,1_1.1.2_3B48b_Restore.ipsw
۱٫۱٫۳ (iPhone 2G): iPhone1,1_1.1.3_4A93_Restore.ipsw
۱٫۱٫۴ (iPhone 2G): iPhone1,1_1.1.4_4A102_Restore.ipsw
۲٫۰٫۰ (iPhone 2G): iPhone1,1_2.0_5A347_Restore.ipsw
۲٫۰٫۰ (iPhone ۳G): iPhone1,2_2.0_5A347_Restore.ipsw
۲٫۰٫۱ (iPhone ۲G): iPhone1,1_2.0.1_5B108_Restore.ipsw
۲٫۰٫۱ (iPhone ۳G): iPhone1,2_2.0.1_5B108_Restore.ipsw
۲٫۰٫۲ (iPhone ۲G): iPhone1,1_2.0.2_5C1_Restore.ipsw
۲٫۰٫۲ (iPhone ۳G): iPhone1,2_2.0.2_5C1_Restore.ipsw
۲٫۱٫۰ (iPhone ۲G): iPhone1,1_2.1_5F136_Restore.ipsw
۲٫۱٫۰ (iPhone ۳G): iPhone1,2_2.1_5F136_Restore.ipsw
۲٫۲٫۰ (iPhone ۲G): iPhone1,1_2.2_5G77_Restore.ipsw
۲٫۲٫۰ (iPhone ۳G): iPhone1,2_2.2_5G77_Restore.ipsw
۲٫۲٫۱ (iPhone ۲G): iPhone1,1_2.2.1_5H1_Restore.ipsw
۲٫۲٫۱ (iPhone ۳G): iPhone1,2_2.2.1_5H11_Restore.ipsw
۳٫۰٫۰ (iPhone ۲G): iPhone1,1_3.0_7A341_Restore.ipsw
۳٫۰٫۰ (iPhone ۳G): iPhone1,2_3.0_7A341_Restore.ipsw
۳٫۰٫۰ (iPhone ۳GS): iPhone2,1_3.0_7A341_Restore.ipsw
۳٫۰٫۱ (iPhone ۲G): iPhone1,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw
۳٫۰٫۱ (iPhone ۳G): iPhone1,2_3.0.1_7A400_Restore.ipsw
۳٫۰٫۱ (iPhone ۳GS): iPhone2,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw
۳٫۱٫۰ (iPhone ۲G): iPhone1,1_3.1_7C144_Restore.ipsw
۳٫۱٫۰ (iPhone ۳G): iPhone1,2_3.1_7C144_Restore.ipsw
۳٫۱٫۰ (iPhone ۳GS): iPhone2,1_3.1_7C144_Restore.ipsw
۳٫۱٫۲ (iPhone ۲G): iPhone1,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
۳٫۱٫۲ (iPhone ۳G): iPhone1,2_3.1.2_7D11_Restore.ipsw 
۳٫۱٫۲ (iPhone ۳GS): iPhone2,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
۳٫۱٫۳ (iPhone ۲G): iPhone1,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
۳٫۱٫۳ (iPhone ۳G): iPhone1,2_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
۳٫۱٫۳ (iPhone ۳GS): iPhone2,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
۴٫۰٫۰ (iPhone ۳G): iPhone1,2_4.0_8A2y3_Restore.ipsw
۴٫۰٫۰ (iPhone ۳GS): iPhone2,1_4.0_8A293_Restore.ipsw
۴٫۰٫۰ (iPhone ۴): iPhone3,1_4.0_8A293_Restore.ipsw
۴٫۰٫۱ (iPhone ۳G): iPhone1,2_4.0.1_8A306_Restore.ipsw
۴٫۰٫۱ (iPhone ۳GS): iPhone2,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw
۴٫۰٫۱ (iPhone ۴): iPhone3,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw
۴٫۰٫۲ (iPhone ۳G): iPhone1,2_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
۴٫۰٫۲ (iPhone ۳GS): iPhone2,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
۴٫۰٫۲ (iPhone ۴): iPhone3,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
۴٫۱٫۰ (iPhone ۳G): iPhone1,2_4.1_8B117_Restore.ipsw
۴٫۱٫۰ (iPhone ۳GS): iPhone2,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
۴٫۱٫۰ (iPhone ۴): iPhone3,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
۴٫۲٫۱ (iPhone ۳G): iPhone1,2_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
۴٫۲٫۱ (iPhone ۳GS): iPhone2,1_4.2.1_8C148a_Restore.ipsw
۴٫۲٫۱ (iPhone ۴): iPhone3,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
۴٫۲٫۶ (iPhone ۴ CDMA): iPhone3,3_4.2.10_8E600_Restore.ipsw
۴٫۳٫۰ (iPhone ۳GS): iPhone2,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
۴٫۳٫۰ (iPhone ۴ GSM): iPhone3,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
۴٫۳٫۱ (iPhone ۳GS): iPhone2,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
۴٫۳٫۱ (iPhone ۴ GSM): iPhone3,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
۴٫۳٫۲ (iPhone ۳GS): iPhone2,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
۴٫۳٫۲ (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
۴٫۲٫۷ (iPhone ۴ CDMA): iPhone3,3_4.2.7_8E303_Restore.ipsw
۴٫۲٫۸ (iPhone ۴ CDMA): iPhone3,3_4.2.8_8E401_Restore.ipsw
۴٫۳٫۳ (iPhone ۳GS): iPhone2,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
۴٫۳٫۳ (iPhone ۴ GSM): iPhone3,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
۴٫۲٫۹ (iPhone ۴ CDMA): iPhone3,3_4.2.9_8E501_Restore.ipsw
۴٫۳٫۴ (iPhone ۳GS): iPhone2,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
۴٫۳٫۴ (iPhone ۴ GSM): iPhone3,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
۴٫۲٫۱۰ (iPhone ۴ CDMA): iPhone3,3_4.2.10_8E600_Restore.ipsw
۴٫۳٫۵ (iPhone ۳GS): iPhone2,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
۴٫۳٫۵ (iPhone ۴ GSM): iPhone3,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
۵٫۰ (iPhone ۳GS): iPhone2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
۵٫۰ (iPhone ۴ GSM): iPhone3,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
۵٫۰ (iPhone ۴ CDMA): iPhone3,3_5.0_9A334_Restore.ipsw
۵٫۰ (iPhone ۴S): iPhone4,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
۵٫۰٫۱ (iPhone ۳GS): iPhone2,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
۵٫۰٫۱ (iPhone ۴ GSM): iPhone3,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
۵٫۰٫۱ (iPhone ۴ CDMA): iPhone3,3_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
۵٫۰٫۱ (iPhone ۴S): iPhone4,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
۵٫۰٫۱ (iPhone ۴S) [9A406]: iPhone4,1_5.0.1_9A406_Restore.ipsw
۵٫۱٫۰ (iPhone ۳GS): iPhone2,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
۵٫۱٫۰ (iPhone ۴ GSM): iPhone3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
۵٫۱٫۰ (iPhone ۴ CDMA): iPhone3,3_5.1_9B176_Restore.ipsw
۵٫۱٫۰ (iPhone ۴S): iPhone4,1_5.1_9B179_Restore.ipsw
۵٫۱٫۱ (iPhone ۳GS): iPhone2,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
۵٫۱٫۱ (iPhone ۴ GSM): iPhone3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
۵٫۱٫۱ (iPhone ۴ GSM Build 9B208): iPhone3,1_5.1.1_9B208_Restore.ipsw
۵٫۱٫۱ (iPhone ۴ CDMA): iPhone3,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
۵٫۱٫۱ (iPhone ۴S): iPhone4,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
۶٫۰٫۰ (iPhone 3GS): iPhone2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw 
۶٫۰٫۰ (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
۶٫۰٫۰ (iPhone ۴ GSM Rev A): iPhone3,2_6.0_10A403_Restore.ipsw
۶٫۰٫۰ (iPhone ۴ CDMA): iPhone3,3_6.0_10A403_Restore.ipsw
۶٫۰٫۰ (iPhone ۴S): iPhone4,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
۶٫۰٫۰ (iPhone ۵ GSM): iPhone5,1_6.0_10A405_Restore.ipsw
۶٫۰٫۰ (iPhone ۵ CDMA): iPhone5,2_6.0_10A405_Restore.ipsw
۶٫۰٫۱ (iPhone 3GS): iPhone2,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
۶٫۰٫۱ (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
۶٫۰٫۱ (iPhone ۴ CDMA): iPhone3,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
۶٫۰٫۱ (iPhone ۴S): iPhone4,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
۶٫۰٫۱ (iPhone ۵ GSM): iPhone5,1_6.0.1_10A525_Restore.ipsw
۶٫۰٫۱ (iPhone ۵ CDMA): iPhone5,2_6.0.1_10A525_Restore.ipsw
۶٫۰٫۲ (iPhone ۵ GSM): iPhone5,1_6.0.2_10A551_Restore.ipsw
۶٫۰٫۲ (iPhone ۵ CDMA): iPhone5,2_6.0.2_10A551_Restore.ipsw
۶٫۱ (iPhone 3GS): iPhone2,1_6.1_10B141_Restore.ipsw
۶٫۱ (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_6.1_10B144_Restore.ipsw
۶٫۱ (iPhone ۴ CDMA): iPhone3,3_6.1_10B141_Restore.ipsw
۶٫۱ (iPhone ۴S): iPhone4,1_6.1_10B142_Restore.ipsw
۶٫۱ (iPhone ۵ GSM): iPhone5,1_6.1_10B143_Restore.ipsw
۶٫۱ (iPhone ۵ CDMA): iPhone5,2_6.1_10B143_Restore.ipsw
۶٫۱٫۱ (iPhone 4S) – iPhone4,1_6.1.1_10B145_Restore.ipsw
۶٫۱٫۲ (iPhone 3GS): iPhone2,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
۶٫۱٫۲ (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
۶٫۱٫۲ (iPhone ۴ CDMA): iPhone3,3_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
۶٫۱٫۲ (iPhone ۴S): iPhone4,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
۶٫۱٫۲ (iPhone ۵ GSM): iPhone5,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
۶٫۱٫۲ (iPhone ۵ CDMA): iPod5,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
۶٫۱٫۳ (iPhone 3GS): iPhone2,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۶٫۱٫۳ (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۶٫۱٫۳ (iPhone ۴ CDMA): iPhone3,3_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۶٫۱٫۳ (iPhone ۴S): iPhone4,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۶٫۱٫۳ (iPhone ۵ GSM): iPhone5,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۶٫۱٫۳ (iPhone ۵ CDMA): iPhone5,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
۶٫۱٫۴ (iPhone ۵ GSM): iPhone5,1_6.1.4_10B350_Restore.ipsw
۶٫۱٫۴ (iPhone ۵ CDMA): iPhone5,2_6.1.4_10B350_Restore.ipsw
۷٫۰ (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
۷٫۰ (iPhone ۴ CDMA): iPhone3,3_7.0_11A465_Restore.ipsw
۷٫۰ (iPhone ۴S): iPhone4,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
۷٫۰ (iPhone ۵ GSM): iPhone5,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
۷٫۰ (iPhone ۵ CDMA): iPhone5,2_7.0_11A465_Restore.ipsw
۷٫۰٫۱ (iPhone ۵c GSM): iPhone5,3_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw
۷٫۰٫۱ (iPhone ۵c CDMA): iPhone5,4_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw
۷٫۰٫۱ (iPhone ۵s GSM): iPhone6,1_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw
۷٫۰٫۱ (iPhone ۵s CDMA): iPhone6,2_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw
۷٫۰٫۲ (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷٫۰٫۲ (iPhone ۴ CDMA): iPhone3,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷٫۰٫۲ (iPhone ۴S): iPhone4,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷٫۰٫۲ (iPhone ۵ GSM): iPhone5,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷٫۰٫۲ (iPhone ۵ CDMA): iPhone5,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷٫۰٫۲ (iPhone ۵c GSM): iPhone5,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷٫۰٫۲ (iPhone ۵c CDMA): iPhone5,4_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷٫۰٫۲ (iPhone ۵s GSM): iPhone6,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷٫۰٫۲ (iPhone ۵s CDMA): iPhone6,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
۷٫۰٫۳ (iPhone ۴ GSM): iPhone3,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷٫۰٫۳ (iPhone ۴ ۸GB): iPhone3,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷٫۰٫۳ (iPhone ۴ CDMA): iPhone3,3_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷٫۰٫۳ (iPhone ۴S): iPhone4,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷٫۰٫۳ (iPhone ۵ GSM): iPhone5,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷٫۰٫۳ (iPhone ۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷٫۰٫۳ (iPhone ۵c GSM): iPhone5,3_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷٫۰٫۳ (iPhone ۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷٫۰٫۳ (iPhone ۵s GSM): iPhone6,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷٫۰٫۳ (iPhone ۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
۷٫۰٫۴ (iPhone ۴ GSM): iPhone3,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷٫۰٫۴ (iPhone ۴ ۸GB): iPhone3,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷٫۰٫۴ (iPhone ۴ CDMA): iPhone3,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷٫۰٫۴ (iPhone ۴S): iPhone4,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷٫۰٫۴ (iPhone ۵ GSM): iPhone5,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷٫۰٫۴ (iPhone ۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷٫۰٫۴ (iPhone ۵c GSM): iPhone5,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷٫۰٫۴ (iPhone ۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷٫۰٫۴ (iPhone ۵s GSM): iPhone6,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷٫۰٫۴ (iPhone ۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
۷٫۰٫۵ (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.5_11B601_Restore.ipsw
۷٫۰٫۵ (iPhone ۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.5_11B601_Restore.ipsw
۶٫۱٫۶ (iPhone ۳GS): iPhone2,1_6.1.6_10B500_Restore.ipsw
۷٫۰٫۶ (iPhone ۴ GSM): iPhone3,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷٫۰٫۶ (iPhone ۴ ۸GB): iPhone3,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷٫۰٫۶ (iPhone ۴ CDMA): iPhone3,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷٫۰٫۶ (iPhone ۴S): iPhone4,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷٫۰٫۶ (iPhone ۵ GSM): iPhone5,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷٫۰٫۶ (iPhone ۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷٫۰٫۶ (iPhone ۵c GSM): iPhone5,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷٫۰٫۶ (iPhone ۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷٫۰٫۶ (iPhone ۵s GSM): iPhone6,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
۷٫۰٫۶ (iPhone ۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_7.1_11D169_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱ (iPhone ۴ ۸GB): iPhone3,2_7.1_11D169_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱ (iPhone ۴ CDMA): iPhone3,3_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱ (iPhone ۴S): iPhone4,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱ (iPhone ۵ GSM): iPhone5,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱ (iPhone ۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱ (iPhone ۵c GSM): iPhone5,3_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱ (iPhone ۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱ (iPhone ۵s GSM): iPhone6,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱ (iPhone ۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPhone ۴ ۸GB): iPhone3,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPhone ۴ CDMA): iPhone3,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPhone ۴S): iPhone4,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPhone ۵ GSM): iPhone5,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPhone ۵ GSM+CDMA): iPhone5,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPhone ۵c GSM): iPhone5,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPhone ۵c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPhone ۵s GSM): iPhone6,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS ۷٫۱٫۱ (iPhone ۵s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw