مقایسۀ وزن، اندازه و عمر باتري: آیفون X ، آیفون 8 و 7

مقایسه آیفون 8 - آیفون X و آیفون 7

امسال اَپل به جاي اینکه فقط یک گوشی جدید در دو اندازه متفاوت معرفی کند، با معرفی یک آیفون کاملاً جدید (آیفون X) با صفحۀ OLED، لبه به لبه به اندازة 8 .5 اینچ، در کنار مدلهاي معمول 7 .4 و 5 .5 اینچیاش، تحولی بزرگ ایجاد کرد.

مقایسه آیفون 8 - آیفون X و آیفون 7
مقایسه آیفون 8 – آیفون X و آیفون 7

آیفون X با صفحه نمایش Super Retina ٫ ۵٫۸ اینچ ٫ قابلیت تشخیص…

از آنجا که ممکن است برخی از مهمترین ویژگیهاي فنی این دستگاهها ابهام ایجاد کنند، ما در این بخش مثل هر سال در مورد تفاوتهاي موجود بین وزن، اندازه و عمر باتري آنها صحبت خواهیم کرد.

عمر باتري

احتمالاً عمر باتري یکی از مهمترین عوامل در انتخاب یک آیفون مناسب براي شما است. معمولاً مدلهاي بزرگتر عمر باتري بهتري دارند زیرا سطح بزرگتر آنها قرار دادن باتري بزرگتري را ممکن میسازد، ولی باز هم خوب است که جزئیات را بدانید.

 

ابتدا دستگاههاي کوچکتر را با آیفون X مقایسه میکنیم:

آیفون X

آیفون 8

آیفون 7

تا 2 ساعت بیشتر از آیفون 7 کار می- کند.

مانند آیفون 7

تا دو ساعت بیشتر از آیفون 6s کار می- کند.

باتري لیتیومی-یونی جاسازي شده با قابلیت شارژ مجدد

باتري لیتیومی-یونی جاسازي شده با قابلیت شارژ مجدد

باتري لیتیومی-یونی جاسازي شده با قابلیت شارژ مجدد

قابلیت شارژ به صورت بیسیم )با شارژرهاي Qi(

قابلیت شارژ به صورت بیسیم )با شارژرهاي Qi(

----------------

شارژ از طریق اتصال USB به کامپیوتر یا با آداپتور

شارژ از طریق اتصال USB به کامپیوتر یا با آداپتور

شارژ از طریق اتصال USB به کامپیوتر یا با آداپتور

زمان صحبت کردن )به صورت بیسیم(: تا 21 ساعت

زمان صحبت کردن )به صورت بیسیم(: تا 14 ساعت

زمان صحبت کردن )به صورت بیسیم(: تا 14 ساعت

استفاده از اینترنت: تا 12 ساعت

استفاده از اینترنت: تا 12 ساعت

استفاده از اینترنت: تا 12 ساعت

پخش ویدئو )به صورت بیسیم(: تا 13 ساعت

پخش ویدئو )به صورت بیسیم(: تا 13 ساعت

پخش ویدئو )به صورت بیسیم(: تا 13 ساعت

پخش صدا )به صورت بیسیم(: تا 60 ساعت

پخش صدا )به صورت بیسیم(: تا 40 ساعت

پخش صدا )به صورت بیسیم(: تا 40 ساعت

قابلیت شارژ سریع: تا 50% شارژ در 30 دقیقه

قابلیت شارژ سریع: تا 50% شارژ در 30 دقیقه

--------------------

 

همانطور که میبینید مدت زمان عمر باتري آیفون 8 همانند آیفون 7 است، اما آیفون X با یکبار شارژ میتواند تا 2 ساعت بیشتر

از آیفون8 و 7 کار کند. همچنین تفاوتهایی در بُرد آنتندهی، زمان صحبت کردن، استفاده از اینترنت و پخش صدا/ویدئو وجود دارد.

از طرف دیگر، فقط آیفون 8 و X قابلیت شارژ سریع را دارند که این قابلیت به شما اجازه میدهد تا در عرض نیم ساعت شارژ گوشی خود را از صفر درصد به 50% برسانید. علاوه بر این، تنها این دو مدل هستند که قابلیت شارژ بیسیم با استفاده از دستگاه سازگار با سیستم Qi را دارند.

حال، گوشیهاي سایز پلاس را با آیفون X مقایسه میکنیم:

آیفون X

آیفون 8 پلاس

آیفون 7 پلاس

تا 2 ساعت بیشتر از آیفون 7 کار می- کند.

مانند آیفون 7 پلاس

تا 1 ساعت بیشتر از آیفون 6s پلاس کار میکند.

باتري لیتیومی-یونی جاسازي شده با قابلیت شارژ مجدد

باتري لیتیومی-یونی جاسازي شده با قابلیت شارژ مجدد

باتري لیتیومی-یونی جاسازي شده با قابلیت شارژ مجدد

قابلیت شارژ به صورت بیسیم )با شارژرهاي Qi(

قابلیت شارژ به صورت بیسیم )با شارژرهاي Qi(

-------------------

شارژ از طریق اتصال USB به کامپیوتر یا با آداپتور

شارژ از طریق اتصال USB به کامپیوتر یا با آداپتور

شارژ از طریق اتصال USB به کامپیوتر یا با آداپتور

زمان صحبت کردن )به صورت بیسیم(: تا 21 ساعت

زمان صحبت کردن )به صورت بیسیم(: تا 21 ساعت

زمان صحبت کردن )به صورت بیسیم(: تا 21 ساعت

استفاده از اینترنت: تا 12 ساعت

استفاده از اینترنت: تا 13 ساعت

استفاده از اینترنت: تا 13 ساعت

پخش ویدئو )به صورت بیسیم(: تا 13 ساعت

پخش ویدئو )به صورت بیسیم(: تا 14 ساعت

پخش ویدئو )به صورت بیسیم(: تا 14 ساعت

پخش صدا )به صورت بیسیم(: تا 60 ساعت

پخش صدا )به صورت بیسیم(: تا 60 ساعت

پخش صدا )به صورت بیسیم(: تا 60 ساعت

قابلیت شارژ سریع: تا 50% شارژ در 30 دقیقه

قابلیت شارژ سریع: تا 50% شارژ در 30 دقیقه

-----------------------


 

همانطورکه دراین داده هامی بینید،باتري آیفون 8 پلاس ازنظر زمانی مانندمدلهاي قبلیش کارمیکند،ولی آیفون X از

این نظر کمی عقب میماند. آیفون X از نظر زمان صحبت کردن و پخش صدا مانند مدلهاي پلاس است، اما عمر باتري مدلهاي سایز پلاس در واقع آیفون X را هم در استفاده از اینترنت و هم در پخش ویدئو شکست میدهند.

گوشیهاي 7 .4 اینچی کوچکتر همان قوانین شارژ سریع گوشیهاي 5 .5 اینچی بزرگتر را دنبال میکنند. فقط آیفون 8 پلاس و X هستند که قابلیت شارژ سریع صفر تا 50% را در عرض 30 دقیقه دارند. بعلاوه، فقط این دو گوشی هستند که قابلیت شارژ به صورت بیسیم با استفاده از دستگاه سازگار به سیستم Qi را دارند.

اندازه و وزن

یکی دیگر از رایجترین سوالها این است که گرفتن گوشی در دستتان چه حسی را در طول روز به شما خواهد داد و به همین خاطر ما مقایسهاي کلی از اندازه و وزن این سه دستگاه به شما ارائه میکنیم.

مجدداً در ابتدا مدلهاي کوچکتر را با آیفون X مقایسه میکنیم:

آیفون X

آیفون 8

آیفون 7

ارتفاع: 65. 5 اینچ )6. 143 میلیمتر(

ارتفاع: 45. 5 اینچ )4. 138 میلیمتر(

ارتفاع: 44. 5 اینچ )3. 138 میلیمتر(

عرض: 79. 2 اینچ )9. 70 میلیمتر(

عرض: 65. 2 اینچ )3. 67 میلیمتر(

عرض: 64. 2 اینچ )1. 67 میلیمتر(

ضخامت: 30. 0 اینچ )7. 7 میلیمتر(

ضخامت: 29. 0 اینچ )3. 7 میلیمتر(

ضخامت: 28. 0 اینچ )1. 7 میلیمتر(

وزن: 14. 6 اونس )174 گرم(

وزن: 22. 5 اونس )148 گرم(

وزن: 87. 4 اونس )138 گرم(

 

آنچه که ما اینجا میبینیم این است که یک افزایش جزئی در ضخامت، ارتفاع و عرض آیفون 8 و 7 وجود دارد که احتمالاً شما در استفاده روزانه حتی متوجه آن نخواهید شد. در اصل، حتی اگر شما این دو دستگاه را کنار یکدیگر بگذارید نیز این تفاوت را نخواهید دید. از نظر وزنی، آیفون 8 حدود 2. 7 % سنگینتر از آیفون 7 است.

احتمالاً آیفون X بیش از هر چیز دیگري مورد توجه شما است و تا حدي از هر دو آیفون 7 و 8 بزرگتر است. در واقع، 9. 3 % بلندتر، 7. 5 % عریضتر و 1. 7 % ضخیمتر از آیفون 7 است. از لحاظ وزنی، 1. 26% سنگینتر از آیفون 7 و 6. 17% سنگینتر از آیفون 8 است.

در نتیجه، آیفون X درشت تر از آیفون 8 و 7 است. بنابراین، اگر آن را انتخاب کنید شاید فقط به کمی زمان نیاز داشته باشید تا به آن عادت کنید.

حال، گوشیهاي مدل پلاس را با آیفون X مقایسه میکنیم:

آیفون X

آیفون 8 پلاس

آیفون 7 پلاس

ارتفاع: 65. 5 اینچ )6. 143 میلیمتر(

ارتفاع: 24. 6 اینچ )4. 158 میلیمتر(

ارتفاع: 23. 6 اینچ )2. 158 میلیمتر(

عرض: 79. 2 اینچ )9. 70 میلیمتر(

عرض: 07. 3 اینچ )1. 78 میلیمتر(

عرض: 07. 3 اینچ )9. 77میلیمتر(

ضخامت: 30. 0 اینچ )7. 7 میلیمتر(

ضخامت: 30. 0 اینچ )5. 7 میلیمتر(

ضخامت: 29. 0 اینچ )3. 7 میلیمتر(

وزن: 14. 6 اونس )174 گرم(

وزن: 13. 7 اونس )202 گرم(

وزن: 63. 6 اونس )188 گرم(

 

گوشیهاي سایز پلاس از نظر سایز و وزن برتري دارند. آیفون X هم کوچکتر و هم سبکتر از مدلهاي پلاس است. اندازههاي بین آیفون 7 پلاس و 8 پلاس تقریباً یکی است، ولی وزن آیفون 8 پلاس 5. 7 % بیشتر از آیفون 7 پلاس است.

مقایسه مدلهاي پلاس با آیفون X ارقام جالبی را نشان میدهد. آیفون X خیلی کوچکتر از مدلهاي پلاس است: 3. 9 % کوتاهتر از آیفون 7 پلاس است و 1. 9 % عرض کمتري نسبت به آن دارد، اما ضخامتش 4. 3 % بیشتر از آن است. از نظر وزن، آیفون X 4. 7 % سبکتر از آیفون 7 پلاس و 9. 13 % سبکتر از آیفون 8 پلاس است.

با توجه به آنچه که گفته شد، اگر شما در حال حاضر از مدلهاي پلاس استفاده میکنید و قصد خرید آیفون X را دارید، انگار که شما به تازگی یک آیفون 7 یا 8 خریده اید.

نتیجه گیري

به خاطر داشته باشید که آیفونهاي 7 ، 7 پلاس، 8 و 8 پلاس تقریباً به یک اندازه هستند، پس اگر میخواهید آیفون 7 / 7 پلاس خود را به 8 / 8 پلاس تبدیل کنید، نیازي به خرید قاب جدید براي گوشیتان ندارید.

از طرف دیگر، اگر میخواهید آیفون X بگیرید، اپل تاکنون گوشیاي مشابه آن نساخته است. شما مطمئناً باید یک قاب جدید براي خود بگیرید تا به گوشی جدیدتان بخورد، چه قبلاً گوشی 7. 4 اینچی داشتهاید چه 5. 5 اینچی.

از نظر عمر باتري احتمالاً آیفون 8 پلاس بهتر باشد، اما اکثر مردم ویژگیهاي جدید و فوق العاده آیفون X را میخواهند، پس اندکی عمر باتري کمتر احتملاً تأثیري در میزان تقاضا براي این گوشی ندارد.

اگر قصد دارید امسال همراه با گوشی جدید خود اپل واچ سري 3 را نیز تهیه کنید، شاید بخواهید مقالۀ ” مقایسۀ بین سري 3 با سري 2 از نسلهاي قبلی” بخوانید.

با توجه به اطلاعات مربوط به اندازه و وزن که در این بخش گرفتید، آیا تصمیم گرفتید کدام مدل آیفون را بخرید؟ در پایین نظرتان را بگویید.