معرفی 28 اپلیکیشن رایگان شده برای روز آخر سال میلادی

در این پست تعدادی از اپلیکیشن‎های پولی که رایگان شده اند را در روز آخر سال میلادی 2016، معرفی می کنیم. برای استفاده از این برنامه ها، با نصب آن ها یا با دانلود ناقص، به اکانت اپل خود منتقل کنید چون این اپلیکیشن ها در مدت محدود رایگان شده اند و برای راحتی کار با نصب بهترین برنامه دوربین برای خواندن بارکد به سرعت آن‎ها را مشاهده و نصب نمایید. ممنون می شویم که اگر برنامه های پولی دیگری را که در این پست معرفی نشده اند را به ما و بقیه دوستانتان یادآور شوید.

République

fireshot-capture-46-republique-on-the-ap_-https___itunes-apple-com_us_app_republique_id687888390Preview of your QR Code

Time Surfer – Endless Arcade Magic

fireshot-capture-60-time-surfer-endless-arcade-magic-on-_-https___itunes-apple-com_us_app_tiPreview of your QR Code

Crazy Basketball HD ★★★MULTIPLAYER★★★

fireshot-capture-61-crazy-basketball-hd-%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85multiplayer%e2%98%85%e2%98%85%e2%98%85-_-https___itunes-apple-com_us_app_crCrazy Basketball HD ★★★MULTIPLAYER★★★

US Basketball HD

fireshot-capture-62-us-basketball-_-https___itunes-apple-com_us_app_us-basketball-hd_id434210138
US Basketball HD

PassMaster – #1 Password Manager For iOS 8!

fireshot-capture-63-passmaster-1-password-manager-for-i_-https___itunes-apple-com_us_app_pa  PassMaster - #1 Password Manager For iOS 8!

Warp Shift

fireshot-capture-64-warp-shift-on-the-a_-https___itunes-apple-com_us_app_warp-shift_id1087286731Warp Shift

FairyFail™ HD

fireshot-capture-65-fairyfail-hd-on-t_-https___itunes-apple-com_us_app_fairyfail-hd_id466766834FairyFail™ HD

Animal First Grade Math Games for Kids in Kindergarten, First and Second Grade Premium

fireshot-capture-66-animal-first-grade-math-games-for-kids_-https___itunes-apple-com_us_app_an  Animal First Grade Math Games for Kids in Kindergarten, First and Second Grade Premium

Blox 3D World Creator

fireshot-capture-67-blox-3d-world-creator-on-the-app-store_-https___itunes-apple-com_us_app_bl
Blox 3D World Creator

Crazy Basketball fireshot-capture-68-crazy-basketba_-https___itunes-apple-com_us_app_crazy-basketball_id367422922Crazy Basketball

US Basketball – MULTIPLAYER

fireshot-capture-62-us-basketball-_-https___itunes-apple-com_us_app_us-basketball-hd_id434210138
US Basketball - MULTIPLAYER

Draw ‘n’ Go: Awesomeness!

fireshot-capture-69-draw-n-go_-awesomeness-on-the-app-s_-https___itunes-apple-com_us_app_dr
Draw 'n' Go: Awesomeness!

FairyFail™

fireshot-capture-65-fairyfail-hd-on-t_-https___itunes-apple-com_us_app_fairyfail-hd_id466766834
FairyFail™

Smash Mania HD

fireshot-capture-70-smash-mania-hd-o_-https___itunes-apple-com_us_app_smash-mania-hd_id582457591Smash Mania HD

Castaway – Podcast Player

fireshot-capture-72-castaway-podcast-player-on-the-app-s_-https___itunes-apple-com_us_app_ca
Castaway - Podcast Player

Songbot: On-Demand Talk Shows & Songs

fireshot-capture-73-songbot_-on-demand-talk-shows-songs-_-https___itunes-apple-com_us_app_so
Songbot: On-Demand Talk Shows & Songs

8bitWar: Necropolis

fireshot-capture-74-8bitwar_-necropolis-on-the-app-store_-https___itunes-apple-com_us_app_8b 8bitWar: Necropolis

Systematic – Set goals, track time & build habits

fireshot-capture-41-systematic-set-goals-track-time-b_-https___itunes-apple-com_us_app_syPreview of your QR Code

Trainz Driver – train driving game and realistic railroad simulator

fireshot-capture-43-trainz-driver-train-driving-game-and_-https___itunes-apple-com_nz_app_trPreview of your QR Code

Rainingfm

fireshot-capture-45-rainingfm-on-the-app-sto_-https___itunes-apple-com_app_rainingfm_id648243241Preview of your QR Code

Kingdom Tales 2

fireshot-capture-49-kingdom-tales-2_-https___itunes-apple-com_us_app_kingdom-tales-2_id960636244Preview of your QR Code

Instant Webcam

fireshot-capture-50-instant-webcam-o_-https___itunes-apple-com_us_app_instant-webcam_id683949930Preview of your QR Code

Exif Viewer by Fluntro for DSLR Photography

fireshot-capture-51-exif-viewer-by-fluntro-for-dslr-photog_-https___itunes-apple-com_us_app_exPreview of your QR Code

Potatoman Seeks The Troof

fireshot-capture-52-potatoman-seeks-the-troof-on-the-app-s_-https___itunes-apple-com_us_app_poPreview of your QR Code

Starborn Anarkist

fireshot-capture-55-starborn-anarkist-on-the-app-store_-https___itunes-apple-com_us_app_stPreview of your QR Code

Micron

fireshot-capture-56-micron-on-the-app-store_-https___itunes-apple-com_us_app_micron_id532916819Preview of your QR Code

Vectrex

fireshot-capture-57-vectrex-on-the-app-stor_-https___itunes-apple-com_us_app_vectrex_id543152783Preview of your QR Code