دانلود درایور های Bootcamp (بوت کمپ)مخصوص ویندوز 10

بوت کمپ(Boot Camp) ﯾﮏ ﭘﮑﻴﺞ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﻮﯾﺴﻴﻠﻪ ﺁﻥ ﻭﺭژﻥ ﻫﺎی ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﻭﯾﻨﺪﻭﺯﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﺳﺎﻓﺖ ﺭﺍ ﺭﻭی ﮐﺎمپیوترهای مک که از ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪﻩ ﻫﺎی ﺍﯾﻨﺘﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ﺍﺟﺮﺍ ﮐﻨﻴﺪ.

دانلود درایور های بوت کمپ مخصوص ویندوز 10

در این قسمت اخرین نسخه درایور های بوت کمپ که مخصوص ویندوز 10 میباشند را میتوانید دانلود و درایور های خود را آپدیت کنید .

فقط دقت داشته باشده که نسخه مربوط به سیستم خود را دانلود کنید.

لینک دانلود در زیر  مدل خود قرار دارد.

 • (MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015

هنوز عرضه نشده

 

 • (MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015
 • (MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2014
 • (MacBook Pro (Retina, 13-inch, Mid 2014
 • (MacBook Pro (Retina, 15-inch, Late 2013
 • (MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2013

5.1.5640

 

 • (MacBook Pro (Retina, 15-inch, Early 2013
 • (MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2013
 • (MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2012
 • (MacBook Pro (Retina, Mid 2012
 • (MacBook Pro (13-inch, Mid 2012
 • (MacBook Pro (15-inch, Mid 2012

5.1.5621

 

 • (MacBook Air (13-inch, Early 2015
 • (MacBook Air (11-inch, Early 2015

هنوز عرضه نشده

 

 • (MacBook Air (13-inch, Early 2014
 • (MacBook Air (11-inch, Early 2014
 • (MacBook Air (13-inch, Mid 2013
 • (MacBook Air (11-inch, Mid 2013

5.1.5640

 

 • (MacBook Air (13-inch, Mid 2012
 • (MacBook Air (11-inch, Mid 2012

5.1.5621

 

 • (MacBook (Retina, 12-inch, Early 2015

هنوز عرضه نشده

 

 • (iMac (Retina 5k, 27-inch, Mid 2015

هنوز عرضه نشده

 

 • (iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2014

5.1.5769

 

 • (iMac (21.5-inch, Mid 2014

5.1.5722

 

 • (iMac (27-inch, Late 2013
 • (iMac (21.5-inch, Late 2013

5.1.5640

 

 • (iMac (27-inch, Late 2012
 • (iMac (21.5-inch, Late 2012

5.1.5621

 

 • (Mac mini (Late 2014

5.1.5769

 

 • (Mac mini Server (Late 2012
 • (Mac mini (Late 2012

5.1.5621

 

 • (Mac Pro (Late 2013

5.1.5640

 

مک های که ذکر نشدند از ویندوز 10 پشتیبانی نمیکنند.